Formandens beretning 2023

HISTORIEN

Kunstpunkt er en kunstnersammenslutning og et udstillingssted. Kunstpunkt blev dannet af en flok kunst-engagerede mennesker i 2010 i en bygning, der tidligere havde været Augustenborgs Posthus

Dengang var der ca. 30 medlemmer. I dag tæller medlemsskaren 208 kunstnere og kunsthåndværkere. Siden starten af november 2023 er der kommet 23 nye medlemmer til

Medlemmerne kan bruge vores hus til udstilling af kunst i alle dets udtryksformer.

KONSTITUERING

Den nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2023 med Aase Nyegaard som formand, Bente Rotzler som næstformand, Erik Pedersen som kasserer, Ria Korsholm Madsen som sekretær/referent

AKTIVITETER

I 2023 har vi haft 268 udstillingsdage mod 264 året før. Besøgstallet har været stigende med 6263 mod 5486 året før (corona 31 dage i 2022).

Antal kunstnere, der har deltaget i udstillinger i 2023 var 170 mod 169 i 2022.

Kunstpunkt har været fyldt med mange forskelligartede kunst og kunstværker

DEN CENSUREREDE UDSTILLING

Det var nu ottende gang, at KunstPunkt i Augustenborg holdt en åben censureret udstilling. Udstillingen varede fra 2. december til den 7. januar 72 kunstnere fra Danmark, Sverige og Tyskland er kommet igennem det skarpe nåleøje. Der var udstillet 113 kunstværker.

De tre censorer, der havde valgt og kurateret udstillingen, var: Elisabeth Hertzum, kunsthistoriker, Mette Rishøj, billedkunstner og keramiker samt Jens Erik Bæk, fotograf.

Igen var det en meget alsidig udstilling med blandt andet maleri, vævning, akryl på lærred, olie på lærred, blandform, fotokunst, stentøj, akvarel, papirmosaik, kunsthåndværk, stof på akryl, tegning, skulpturer, fotocollage, keramik, digital fotomontage, strik, kunsthåndværk og meget mere.

Til den censurerede udstilling modtog vi efter ansøgning:

Fabrikant Mads Clausens Fond kr. 25.000, Linak kr. 10.000

Grafisk arbejde sponsorerede vore trykte plakater og flyers. Augustenborg Fjordhotel gav en god pris for middagen til hjælpere og sensorer.

UDSTILLINGSSTEDER

Vi fik i 2023 tre nye udstillingssteder. Her vil jeg gerne rette en stor tak til den tidligere formand Lisbeth Holm, fordi du har sagt ja til at varetage arbejdet med at finde kunstnere og aftale det videre forløb med de fire Udstillingssteder:

Biblioteket på Alsion Sønderborg Nørherredhus Nordborg Augustenborghallerne, Hofrådens Hus Augustenborg – udstilling 1. gang i påsken

UNG KUNST

Vi har reserveret et af vore udstillingslokaler til galleri UNG KUNST, hvor alderen er hævet til 25 år. Her kan børn og unge udstille deres værker gratis.

Måske er det også noget for nogen I kender – en klasse, jeres barn, barnebarn, eller andre kreative unge.

I 2023 har MAJA VONSILD JENSEN har udstillet i UNG KUNST. Maja er 12 år gammel og kommer fra Augustenborg.

Desuden har følgende udstillet: UNG KUNST/ 1. kl. Oksbøl friskole, UNG KUNST/ Kunststuderende fra GLAC’S studio

MARKEDSFØRING AF UNG KUNST

interessere sig for kunst, har vi har i bestyrelsen besluttet, at jeg sender et brev ud til alle vore kommune- og privatskoler for at fortælle dem om de muligheder, vi har for at udstille deres værker i Kunstpunkt.

ØKONOMI

Kunstpunkt har en sund økonomi. Regnskabet bliver gennemgået senere. Efter manges ønsker får vi Mobile Pay. Det vil gøre det lettere at melde sig ind i vores forening. Vi har et mål om, at vi gerne vil have flere medlemmer, der også kan være ambassadører for Kunstpunkt.

FREMTIDEN

Vi inviterer jer til et medlemsmøde onsdag den 17. april fra kl. 16.30-18.30 Vi har valgt dette tidspunkt af hensyn til de medlemmer, der ikke bryder sig om at køre bil, når der er mørkt.

På dette møde vil vi gerne vil drøfte, hvad strategien og handlingerne skal være for Kunstpunkt i 2024/25 som for eksempel:

Ønsker til udstillinger, arrangementer, forbedring og istandsættelse af lokalerne, hjemmeside etc. – i det hele taget alt, hvad I har på hjerte – ris og ros.

DET FRIVILLIGE ARBEJDE

Det frivillige arbejde er krumtappen i KUNSTPUNKTS liv. Uden de frivillige var foreningen ingenting, og derfor vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle,

der gør en indsats ved udstillinger, i udvalg, projekter, aktiviteter, vagter etc. eller på anden vis.

En helt særlig tak til hele bestyrelsen og suppleanter for det meget store arbejde, alle yder. Her er virkelig tale om en arbejdende bestyrelse i bogstaveligt forstand.

UDENOMSAREALERNE

Huset og lokalerne har vi fået stillet til rådighed af Sønderborg Kommune. Det forpligtiger, og vi skal sørge for, at det ser ordentligt ud i gården.

Derfor har vi lavet en aftale med Vej og Park, at de sørger for mod betaling, at udføre arbejdet, når de alligevel er i Augustenborg.

Til slut vil jeg nævne, at et af vore tidligere medlemmer Christa Ryborg er afgået ved døden – æret være hendes minde.

 

Aase Nyegaard

Formand Kunstpunkt

18. marts 2024

Regnskab 2023

Kunstforeningen KunstPunkt                  
                   
  Årsregnskab                
  01.01.23 til 31.12.23              
                   
  Resultatopgørelse           2023   2022
                   
  Indtægter                
  Betalt af medlemmer (medlemskontigent)           27862,35   25163,65
  Lejeindtægt ( stuen, 1 sal )           30350,33   36143,82
  Sponsor censureret           33000   18000
                   
  Censureret udstilling, solgte værker ( gebyr )           36335,52   37602,49
  Diverse: fragt retur, nytårskur, renteindtægt           1906,07   95
                   
                   
  Indtægter i alt           129454,27   117005
                   
  Udgifter                
  Renovering, nye stole, banner, drift osv           64084,53   59985,33
                   
  Hjemmeside           2107,5   6257,5
  Møder, generalforsamling           971,85   2242,91
  Kontorartikler           2563,65   3404,23
  Div. Omkostninger, annonce, bredbånd, avisabo.           18481,77   22774,46
  Serviceydelser ( renter,kontoudskrift, betalinger fra udlandet )           2614,36   927,51
                   
                   
  Udgifter i alt           90823,66   95591,94
                   
  Årets resultat           38630,61   21413,02
                   
  Balance                
                   
                   
  Aktiver                
  Bank           150503,21   111872,6
  Debitorer           0   0
                   
  Aktiver i alt           150503,21   111872,6
                   
  Passiver                
  Egenkapital           150503,21   111872,6
  Kreditorer           0   0
                   
  Passiver i alt           150503,21   111872,6
                   
  Regnskabet er revideret og fundet i orden med hensyn til beholdning og bilag                
  Sønderborg, den                
                   
  Lis Egtved   Erik Pedersen   Aase Nyegaard   Ib Trebbien   Bente Rotzler
  Revisor   Kasserer   Formand        
                   
      Ulrikke Rasmussen   Ria K. Madsen   Karen A. Jørgensen