Indlæser Begivenheder

Mandag d.18. marts 2024 kl. 19.00 

Alle fremmødte personlige medlemmer med gyldigt medlemskab for 2024 har stemmeret.

Dagsorden  til Kunstpunkts generalforsamling 18.marts 2024

  1. Valg af dirigent og protokolfører + stemmetællere
  2. Årsberetning v / formanden.
  3. Regnskab for Kunst Punkt
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indkommet forslag           https://kunstpunkt.dk/vedtaegter/
  6. Valg af Kasserer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (se nedenstående)
  8. Valg af suppleanter (se nedenstående)                  
  9. Valg af revisor og revisor suppleant (se nedenstående)
  10. Eventuelt

 

Oversigt over valg 2024 Opdateret efter GF 14.3.2023

Opdateret på GF 14.3.23   På valg   Opstiller
Formand Aase Nyegaard 2025   Ikke på valg
Kasserer Erik Pedersen 2024   genopstiller
Bestyrelses medlem Bente Rotzler 2024   genopstiller
Bestyrelses medlem Ria Korsholm Madsen 2025   Ikke på valg
Bestyrelses medlem Karen Anne Jørgensen 2025   Ikke på valg
Bestyrelses medlem Ib Trebbien 2024   genopstiller
Bestyrelses medlem Ulrike Rasmussen 2025   Ikke på valg
Suppleant Mette Hansson 2024 Vælges hvert år genopstiller
Suppleant Karin Baum 2024 Vælges hvert år genopstiller
Revisor Lis Egtved 2024 Vælges hvert år genopstiller
Revisor suppleant Erik Fredens 2024 Vælges hvert år genopstiller

Info om dato udsendt 6.1.2024

Indkaldelse udsendt: 20.2.2024

Reminder udsendt: 11.3.2024

Del dette på din foretrukne platform

Læg en kommentar

Titel

Go to Top