Indlæser Begivenheder

DANSK

OM UDSTILLINGEN

Angelica Kahl

I begyndelsen var der blå. Jeg har altid været fascineret af denne utrolige variation af blå farver og deres nuancer mellem turkis, hvid og grøn….

Skyer, vand, bjerge og store landskaber, der får mit hjerte til at svæve, er mine yndlingsmotiver i den impressionistiske naturalisme … de bærer alle sammen personlige følelser og er lyspunkter på mine vidunderlige rejser. Atmosfæren af uendelighed og uberørthed udtrykker den ærefrygt og respekt, som jeg føler, når jeg oplever disse landskaber.

Forståelsen af ansigter og det at lave portrætter åbnede sig først op for mig under en rejse til Tanzania i 2010.

Skiftet mellem lys og skygge på huden og genkendelsen af deres sjæl fascinerede mig.  Da personen på lærredet pludselig kiggede på mig og signalerede en vis følelse af, at vi havde fundet hinanden, rørte det mig dybt. Så jeg havde mødt denne person på en helt særlig måde, i al dybde og med fuld medfølelse.

I dag, i disse urolige tider fyldt med bekymring og undertrykkelse og frygt for en udvidelse af krigen i Øst og forventede interne spændinger i Europa, når jeg ser på de mange strålende portrætter, viser de mig tydeligt, hvor ens vi er – hvor forskellige vi end måtte være. Vi længes alle efter… fred, lykke og hjem.

TYSK/DEUTSCH

“Am Anfang war das Blau. Ich war schon immer fasziniert von dieser unglaublichen Vielfalt an Blautönen und ihren Schattierungen zwischen Türkis, Weiß und Grün….

Wolken, Wasser, Berge und weite Landschaften, in denen mir das Herz aufgeht, sind meine bevorzugten Themen im impressionistischen Naturalismus… alle tragen sie persönliche Gefühle in sich und sind Lichtpunkte meiner wunderbaren Reisen. Die Atmosphäre von Weite und Unberührtheit drücken Ehrfurcht und Respekt aus, die ich beim Erleben dieser Landschaften empfinde.

.

Das Erfassen von Gesichtern und Anfertigen von Portraits erschloss sich mir erst  2010 während einer Reise nach Tansania. Der Wechsel von Licht und Schatten auf der Haut und das Erkennen ihrer Seele faszinierte mich.  Wenn der Mensch auf der Leinwand mich plötzlich anschaute und mir  ein sicheres Gefühl signalisierte, dass wir uns gefunden hatten, berührte es mich zutiefst. Dann war ich diesem Menschen auf ganz besondere Weise begegnet, in aller Tiefe und mit vollem Mitgefühl.

Wenn ich heute in diesen unruhigen Zeiten voller Sorge und Bedrückung und Angst vor einer Ausweitung des Krieges im Osten und zu erwartender innerer Spannungen in Europa in die vielen strahlenden Portraits schaue, zeigt es mir deutlich worin wir uns gleichen – so verschieden wir auch alle sein mögen. Wir sehnen uns alle nach… Frieden, Glück und Heimat.

 

 

Heidegrit Gröning og mayaernes kultur

Heidegrit Gröning har besøgt mange kontinenter på sine rejser.  Landets farver og lys er blevet en del af hendes maleri. Hun ser udtrykket i en kulturs oprindelige former som en berigelse af sit vertikale/horisontale syn og sit liv, som er præget af normer.

Kontakten med Maya-kulturen og dens glyffer gav impulsen til at beskæftige sig mere intensivt med denne form- og tankeverden og senere at arbejde med den i kunsten.

I løbet af de sidste 15 år har forskere kastet mere og mere lys over denne højkultur. I 2006 var kun en del af glyfferne blevet tydet. Udgravninger afslører deres ritualer, deres verden af tal og deres beundringsværdige viden. Meget tyder på, at denne viden igen vil blive en del af Mayaernes hverdag.

Efter et intensivt studie af glyffernes betydning og linjer kom det til fri udfoldelse i maleriet. Fra det dæmoniske til repræsentationen af den blæsende vind – som vindguden bliver bedt om – viser hun en række abstrakte værker og figurer.

TYSK/DEUTSCH

Heidegrit Gröning

Heidegrit Gröning und die Kultur der Mayas

Heidegrit Gröning hat auf ihren Reisen viele Kontinente besucht.  Farben und Licht eines Landes sind Teil ihrer Malerei geworden. Die Ausdruckskraft der ursprünglichen Formen einer Kultur sieht sie als Bereicherung ihrer Senkrecht/Waagerecht – Sichtweise und ihres von Normen geprägten Lebens.

Der Kontakt mit der Kultur der Maya und ihren Glyphen gab den Impuls, sich mit dieser Formen- und Gedankenwelt intensiver zu beschäftigen und später auch in der Kunst damit zu arbeiten.

Forscher haben in den letzten 15 Jahren immer mehr Licht in diese hohe Kultur gebracht. 2006 war nur ein Teil der Glyphen entschlüsselt. Ausgrabungen erschließen ihre Riten, ihre Zahlenwelt und ihr bewundernswertes Wissen. Die Zeichen stehen gut, dass dieses Gut heute wieder Teil des Maya-Alltags wird.

Nach intensiver Beschäftigung mit der Bedeutung und Linienführung der Glyphen kam es zur freien Umsetzung in der Malerei. Vom Dämonischen bis zur Darstellung des luftigen Windes – um den der Windgott gebeten wird- zeigt sie eine Serie abstrakter Arbeiten und Figuren.

 

 

OM KUNSTNERNE

Angelika Kahl,

født 1952 i Hamborg, har besøgt mange dele af verden, og alle hendes indtryk kommer til udtryk i hendes malerier. På dette tidspunkt arbejder hun på portrætter af mennesker, hun mødte rundt om i verden, og hun er fascineret af opdagelsen af sjælen bag ansigterne. Hamborgkunstneren Angelika Kahl er jævnligt blevet inviteret til at deltage i internationale begivenheder, kunstmesser og udstillinger i Tokyo, Beijing, London, Paris, Rom, New York og Sao Paulo.

www.angelikakahl.com      ak@atelier-angelika-kahl.de

Angelika Kahl, born 1952 in Hamburg , has visited many parts of the world and all her impressions are expressed in her paintings. At this time she is working on portraits of people  she met round the world and is fascinated by the discovery of the soul behind the faces. The Hamburg artist Angelika Kahl has regularly been invited to take part in international  events, art fairs and exhibitions in Tokyo, Beijing, London, Paris, Rome,  New York and Sao Paulo.

Heidegrit Gröning

født 1944 i Celle, freelance kunstner bosat i Hamborg og St. Peter-Ording. At rejse og sejle over hele verden og ting i det daglige liv gav impulsen til hendes kunstværker. Living and Glyphs of Mayas Culture gav hende inspiration til abstrakte kunstværker. Udstillinger: Tyskland, Danmark, Italien, Spanien, Holland, Canada. Maritim kunst: hanseboot HH; støvle Düsseldorf.

 

Heidegrit Gröning born 1944 in Celle, freelance artist living in Hamburg and St. Peter-Ording. Travelling and sailing all over the world and things of daily life gave the impulse for her artworks.   Living and Glyphs of Mayas Culture gave her an inspiration to abstract artworks.                           Exhibitions: Germany, Danmark, Italy, Spain, Netherlands, Canada. Art maritime: hanseboot HH; boot Düsseldorf.

www.heidegritgroening.de          info@heidegritgroening.de

 

 

    

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Del dette på din foretrukne platform

Læg en kommentar

Titel

Go to Top