Booking af udstillingsperiode

Som medlem af KunstPunkt har du mulighed for at booke hele huset, stueetagen eller 1. sal + trapperummet.

Se venligst udstillingsbetingelserne nederst på denne side, samt udstillingsmanualen.

Hele huset

 

 

Kalender er ved at loade...
- Ledig
 
- Reserveret
 
- Afventer
 
- Delvist reserveret

Udstillings titel:

Kunstner / kunstnergruppe:

Fornavn*:

Efternavn*:

Email*:

Telefon:

Andet:

captcha

 

Stueetagen

 

 

Kalender er ved at loade...
- Ledig
 
- Reserveret
 
- Afventer
 
- Delvist reserveret

Udstillings titel:

Kunstner / kunstnergruppe:

Fornavn*:

Efternavn*:

Email*:

Telefon:

Andet:

captcha

 

1. sal + trapperum

 

 

Kalender er ved at loade...
- Ledig
 
- Reserveret
 
- Afventer
 
- Delvist reserveret

Udstillings titel:

Kunstner / kunstnergruppe:

Fornavn*:

Efternavn*:

Email*:

Telefon:

Andet:

captcha

 

Udstillingsbetingelser:
Alle udstillerne skal være medlem af kunstpunkt senest 2 uge før udstillingens start

1. De udstillede kunstværker er eget ansvar . Udstiller tegner selv evt. forsikring.

2. Kontrakt perioden går fra fredag til torsdag, tidspunkt efter aftale.

3. Overtagelses tidspunkt aftales mellem ny og afgående udstiller. Normalt dog torsdag senest kl.
19.00.

4. Skulle der være behov for mere tid, kan ændring i åbningstiden aftales med bestyrelsen senest 3 uger
før udstillingens start.

5. FAST åbningstid er hverdage kl.1317, weekend og helligdage kl. 11 17, man har lov til at udvide
åbningstiden såfremt det ønskes.

6. Udstiller sørger selv for annoncering. Presseliste og vejledning kan fås ved henvendelse til

rotzler@stofanet.dk

7. Ferniserings udgifter afholdes af udstiller. Kaffe, te, i betales af KunstPunkt.

8. Lokalerne afleveres i rengjort stand, og alle podier og borde sættes på plads i depot. (se
nærmere i udstillingsmanualen)


9. Leje pr. uge: Første uge: stueetage 700 kr. 1. sal og trappe 500 kr.

De efterfølgende (sammenhængene) uger: Stueetage 600 kr. 1. sal og trappe 400 kr.

(Gælder 2018) derefter er der ret til ændringer

10. Betaling til: bank reg. Nr. 7257 konto 1243202 SENEST 30 dage før udstilling.


11. Bindende underskrevet aftalekontrakt sendes til:

Erik Pedersen, Korshøj 3, Asserballe, 6440 Augustenborg.

Med post, eller på mail:
galleri61@6161.dk (senest 14 dage efter booking)
12. Udstiller modtager bekræftelse pr. mail.

13. KunstPunkt har arbejdende værksted på 1.sal tirsdag og onsdag kl. 9 13, der tages selvfølgelig
hensyn til aktuel udstilling. (KP har ret til ændringen)

14. Nøgler og åbne/lukke anvisninger fås efter aftale med Bente Rotzler tlf.: 61 10 18 70

rotzler@stofanet.dk

15. Den udstillingsansvarlige har ansvaret for overholdelse af retningslinjerne. (Udstillingsmanual ligger
på KP og kan ses på hjemmesiden), samt salg i perioden.

Ausstellungsbedingungen: 1. Alle Austeller müssen Mitglied von Kunstpunkt sein. Spätestens 2 Wochen vor dem Beginn
der Ausstellung.

2. Die ausgestellten Kunstwerke erfolgt auf eigene Gefahr..

3. Vertragslaufzeit von Donnerstag bis Donnerstag. Uhrzeit nach Vereinbarung mit dem Vormieter

4. Übernahmezeitpunkt werden vereinbart zwischen den neuen und Vormieter,. In der Regel Donnerstag
spätestens. 19:00 Uhr. Sollte es ein Bedürfnis nach mehr Zeit sein, kontaktieren Sie bitte den
Vorstand, 3 Wochen vor Beginn der Ausstellung.

5. Die Öffnungszeiten: Wochentage kl.1317, Wochenende und Feiertage. 1117, es ist erlaubt die
Öffnungszeiten zu erweitern, falls gewünscht.

6. Die Aussteller sorgen selber für die Werbung. Presseliste, Vorschläge, tips für die Werbung, können
Sie bei
rotzler@stofanet.dk bekommen.
7. Die Kosten von der Vernissage tragen die Aussteller. Kosten für Kaffee, Tee, wird von KunstPunkt
bezahlt.

8. Die Räumlichkeiten müssen in einem sauberen Zustand verlassen und alle Podien und Tische
müssen wieder in Depot gebracht werden. (Details finden Sie in der Ausstellung Handbuch)

9. Miete pro.Woche:Die erste Woche:. Erdgeschoss 700 kr. 1.Stock und Treppe 500 kr

Die folgenden zusammen hängenden Wochen Erdgeschoss 600 kr. 1.Stock und Treppe 400 kr

( Gilt für 2018), danach gibt es Recht auf Änderungen

10. Zahlung : spätestens 30 tage vor der Ausstellung

11. Über online Banking von DK an: reg. 7257 Konto: 0001243202
Vom Ausland: Iban nr. er: DK7572570001243202 Swiftcode: JYBADKKK Name, Adresse, EMailAdresse und Telefonnummer nicht vergessen.
12. Verbindliche Vereinbarung unterzeichnet Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung, an:

Erik Pedersen, Korshøj 3, Asserballe, 6440 Augustenborg.

Mit post, oder pr mail:
galleri61@6161.dk
13.
Aussteller werden eine Bestätigung. pr. Mail.erhalten
14. Kunstpunkt hat arbeitende Werkstatt im 1. Stock Dienstag. Und Mittwoch 913 (KP hat das Recht zu
ändern)

15. Schüssel und Anleitung betreff. Öffnen / Schließen bekommen Sie bei Bente Rotzler tlf.: 61 10 18
70
rotzler@stofanet.dk
16. Ausstellungs verantwortlicher ist verantwortlich für den Verkauf in der gesamten
Austellungsdauer

17. Ausstellungs verantwortlicher ist verantwortlich für die Einhaltung der Richtlinien. (Details finden
Sie in der Ausstellung Handbuch, liegt in KP und können auf der Homepage zu sehen)